Proiect de finalizarea studiilor - 2019

Înscrierea la examenul de diplomă/disertație

Perioada de înscriere la examenul de diplomă sau de disertație și de depunere a proiectului va fi anunțată.

Lucrarea se va preda în format tipărit în ziua înscrierii, cu respectarea indicațiilor pentru formatarea proiectului de finalizare a studiilor și a recomandărilor pentru realizarea proiectului de finalizare a studiilor.

 

Susținerea examenului de diplomă/disertație

Lista proiectelor de diplomă.

Perioada de susținere a examenului de diplomă este 01.07-05.07.2019 (Structura anului universitar 2018-2019).

Lista proiectelor de disertație.

Perioada de susținere a examenului de disertație este 24.06-28.06.2019 (Structura anului universitar 2018-2019).

Datele și orele de desfășurare a examenului vor fi afișate pe această pagină după stabilirea lor de către comitetul de conducere al departamentului.

 

Alte documente:

Chestionar pentru evaluarea stadiului lucrării de licență

Cum se realizează o prezentare