Proiecte în derulare

Proiect HiReach, H2020-MG-2017-SingleStage-INEA, contract nr. 769819
     HiReach este un proiect de cercetare și inovare dispunând de finanțare în cadrul programului Horizon 2020. Proiectul este gândit în scopul dezvoltării de noi modele de afaceri și instrumente pentru îmbunătățirea accesibilității în zone prioritare selectate și se bazează gruparea și armonizarea nevoilor și solicitărilor de transport a unor grupuri sociale vulnerabile (persoane cu dizabilități, copii și tineri, vârstnici, femei, emigranți și minorități etnice, persoane cu venituri mici și șomeri, persoane care locuiesc în zone rurale și defavorizate), cu scopul de a favoriza o mobilitate având un grad mai mare de includere și participare.

     Proiectul HiReach va întreprinde următoarele acțiuni:

  • Investigarea modelelor de afacere viabile pentru dezvoltarea de servicii de mobilitate la scară mică, modulare și ușor reproductibile, la prețuri convenabile și/sau cu subvenții minime;
  • Promovarea proceselor de inovare socială printr-o (micro)analiză aprofundată a posibilităților/atitudinii diferitelor grupuri sociale, precum și a implicării directe a acestora ca utilizatori-parteneri și deținători-parteneri ai soluțiilor propuse;
  • Analiza și testarea unor soluții noi, bazate pe activitatea creativă a întreprinderilor de tip start-up și a întreprinzătorilor inovatori;
  • Asigurarea de instrumente de tip open-source, de îndrumare și asistență pentru dezvoltatori.
Mai multe detalii puteți găsi aici: http://www.hireach-project.eu